Kurtyny paskowe PCV

Kurtyny paskowe zwane także zasłonami wstęgowymi, stosowane są w wszelakich obiektach magazynowych i produkcyjnych o dużym natężeniu transportu wewnętrznego, gdzie kluczowe jest zachowanie płynnego ruchu. Pomagają one głównie zminimalizować straty ciepła pomiędzy pomieszczeniami w których utrzymywane są różne temperatury. Szczególnie istotne jest to w pomieszczeniach jak chłodnie lub suszarnie.

Podobnie są stosowane jako druga dodatkowa przegroda w formie wiatrołapu za zewnętrzną bramą, która pozostaje otwarta podczas załadunku lub rozładunku towaru. W wypadku hal o wielkiej kubaturze nawet ograniczenie ruchu powietrza znacząco zmniejsza koszty ponoszone na energię cieplną lub elektryczną.

Kolejny sposób wykorzystania kurtyn przemysłowych z barwionych pasów PCV to separacja stanowisk spawalniczych w celu ochrony przed szkodliwym działaniem procesu spawania łukowego na osoby znajdujące się w pobliżu. Wykonane są one w tym przypadku z materiałów o właściwościach ochronnych przed promieniowaniem ultrafioletowym UV oraz podczerwonym IR. Spełniają także wymogi ochrony ogniowej oraz odporności palnej.

Inne zastosowanie kurtyn paskowych PCV to odizolowanie pod względem akustycznym obszaru różnego typu maszyn przemysłowych. Ograniczenie poziomu hałasu urządzeń, które działają często w trybie ciągłym zdecydowanie podnosi komfort warunków pracy dla pracowników.

Montaż zasłon wstęgowych może równocześnie dawać korzyści ze względu na kilka właściwości produktu. Sprawdzają się one doskonale nie tylko ze względu na właściwości termiczne lub akustyczne, ale także jako przegrody oddzielające hale i wydzielające magazyny. Pomagają także oddzielić strefy o większym zapyleniu powietrza, albo przedostawanie się pomiędzy nimi insektów.

W zależności od przeznaczenia do wewnątrz lub na zewnątrz oraz wymiarów otworów istnieją zalecenia co do szerokości i grubości wstęg oraz wielkości zakładki.

Pasy produkowane są z uplastycznionego polichlorku winylu z dodatkami modyfikującymi jego podstawowe właściwości, aby uzyskać walory użytkowe w szerokim zakresie temperatur. Materiał ten zapewnia zachowanie odpowiedniej elastyczności i miękkości, przezierności, izolacji cieplnej i dźwiękowej oraz właściwości antystatyczne.

Oczywiście na komplety produkt składają się nie tylko same pasy zasłon wstęgowych o odpowiednich wymiarach, ale i zestaw okuć dobranych do istniejących warunków montażu. Do wyboru mamy mocowanie stałe na wieszakach grzebieniowych z płytkami lub mocowanie rurowe co pozwala dodatkowo na przesuw kurtyn.

Galeria

Materiały do pobrania