Zapory

Specjalistyczne bariery parkingowe oraz zapory parkingowe są przeznaczone do instalacji wszędzie tam, gdzie konieczne jest zagwarantowanie wysokiej ochrony przed nieuprawnionymi pojazdami. Są one wykorzystywane do wyznaczania ochronnych stref oraz przed dostępem nieautoryzowanych samochodów.

Zapory i bariery odznaczają się wysokiej jakości konstrukcją - są w stanie zatrzymać pojazdy w każdych warunkach. Stosowane są one na parkingach, dojazdach do posesji, w bramach przejazdowych i innych miejscach, gdzie wymagana jest ochrona.

Szybkie zabezpieczenie
Bariery drogowe oraz towarzyszące im często specjalne blokady ostrzowe przeznaczone są do zapewnieni bardzo wysokiego bezpieczeństwa w takich przestrzeniach jak parkingi, ambasady, obiekty militarne i rządowe, bramy przejazdowe.

Wykonane ze specjalnych wzmacnianych materiałów są wyjątkowo skuteczne aby zatrzymać jadący pojazd. W razie konieczności można je szybko aktywować, aby odgrodzić dojazd nieautoryzowanych pojazdów do danej przestrzeni.

Blokady i słupki parkingowe ręczne

Blokady parkingowe automatyczne

Słupki automatyczne

Zapory drogowe